Guerrilla StuntsStreet Guerrilla

Guerrilla Marketing | Scratching should be fun…

By February 21, 2012 No Comments

Guerrilla marketing valt of staat vaak met de timing van een actie, inhaken op actualiteit, inspringen op het seizoen, of daar zijn waar het gebeurd. Guerrilla Marketing gaat een relatie aan met het ongewone, en maakt onverwachte combinaties mogelijk. Het nu volgende voorbeeld vormt hiervan een schoolvoorbeeld. Neem de essentie van een product, krassen, en pas het toe op een andere manier. Zie hier het resultaat van een ongewone, doch slimme combinatie op het juiste moment…

(Via)

Alexis Verschueren

Making brand experiences that stick!

Leave a Reply