New Media Guerrilla

New Media Campagne | Autistisch, Autistisch, Autistisch

Communiceren met een autistisch kind kan heel moeilijk zijn, maar er bestaat een techniek die het voor ouders wezenlijk makkelijker maakt om te communiceren met een autistisch kind. Namelijk door woorden heel vaak en duidelijk te herhalen, zodat er een betekenis aan wordt gekoppeld. Om aandacht te vragen voor deze techniek/therapie hebben de belangrijkste televisiezenders en kranten meegewerkt aan de media campagne. In prime-time televisie programma’s werden zinnen of woorden drie keer herhaald, de volgende dag stonden de kranten er vol mee. Ook online werd de actie groots opgepikt. Pas naderhand werd bekend gemaakt dat de herhaling sloeg op de bovengenoemde techniek. Dit kan met recht een succesvolle campagne genoemd worden, waarbij het belang van goed communiceren tussen autistische kinderen en hun ouders voorop stond.

(Via)

Alexis Verschueren

Making brand experiences that stick!

Leave a Reply