De bekende condoomfrabicant Durex bedacht wedereom een excellente vorm van guerrilla marketing. Gebruikmakend van bestaande straat elementen, wist Durex haar condoom varianten op ludieke wijze onder de aandacht te brengen…

Alexis Verschueren

Making brand experiences that stick!

Leave a Reply